Usaldusmärgis väljastatud 2021 e-kaubanduseliit.ee poolt.

Märgisega tähistatud poed on E-kaubanduse liidu poolt kontrollitud ja tagavad ostjatele turvatunnet ja usaldust.