Tunnistus väljastatud 2022 e-krediidiinfo.ee poolt.

“Edukas Eesti Ettevõte” tunnistus on tõestus ettevõtte panusest Eesti majanduse arengusse ning ausasse ärikultuuri.